Val Sesia 2013 team tour teaser. from Pyranha on Vimeo.